Prechod na navigáciu Hlavné menu
Cigeľ, okres Prievidza

Internetová stránka obce Cigeľ

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obceVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Cigli

v y h l a s u j e  

v zmysle § 18a zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v o ľ b u

hlavného kontrolóra obce Cigeľ

            

 • deň konania voľby hlavného  kontrolóra :                26. 04. 2017
 • uzávierka prihlášok:                                                     31. 03. 2017   
 • deň nástupu do práce:                                                 01. 05. 2017
 • rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra:            úväzok 0,13
 • plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,
 • miesto výkonu práce je obec Cigeľ.

Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • prihláška,
 • profesijný životopis,
 • osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť - výpis z registra trestov, originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013      Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňa požadované podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku po termíne uzávierky.

  Prihlášku doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr 31. 3. 2017 na adresu:

  Obec Cigeľ

  Obecný úrad v Cigli

  Cigeľ č. 192

  971 01 Cigeľ


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

V roku 2017 sa bude komunálny odpad vyvážať vždy v utorok, každý nepárny týždeň. Triedený odpad sa bude vyvážať podľa harmonogramu v prílohe.


 
 

Mapový portál obceVytlačiť
 

Vážení občania, pripravili sme pre Vás mapový portál obce Cigeľ, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE CIGEL(cez zelenú ikonku asi v strede stránky napravo). Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať územný plán, súpisné čísla, prípadne služby v obci.


 
 

webygroup

dnes je: 27.3.2017

meniny má: Alena

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Cigeľ


4054533

Úvodná stránka