Prechod na navigáciu Hlavné menu
Cigeľ, okres Prievidza

Hlavný kontrolór

Ing. Kamila Topoľská

adresa: Majerská 2/12, Prievidza

Obecné zastupiteľstvo zriadilo funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 18b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.


 

webygroup

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Cigeľ


8319832

Úvodná stránka