Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Cigeľ, okres Prievidza

Príhovor k dôchodcom 2016

V Cigli 21. októbra 2016

 

Pekný podvečer, vážené dámy a páni, vážení hostia, milí dôchodcovia!

Dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítal a vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste na milé podujatie, ktoré Obecný úrad tradične usporiadava na Vašu počesť a úctu k Vášmu veku a životnému dielu. Áno čas plynie a pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho, aby sa nás pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia nás vezme pod svoju vládu a nepovolí ani jeden opravný termín, ani jeden maličký návrat. Pre prírodu v našich zemepisných šírkach žiadna jeseň nie je definitívnou a po zime nám znova zázračne ponúkne novú jar. Ľudská jeseň môže nájsť svoju novú jar už len v deťoch a vnúčatkách.

Skracujúce sa jesenné dni s čoraz skúpejším prídelom slnka, so smutnými dažďami a hmlami, no na druhej strane s bohatosťou dozretých plodov na poliach a záhradách -  to je večný symbol zrelosti seniorskeho veku. Aj preto mesiac október slávime ako mesiac úcty k starším. Starnutie nie je choroba, ale fyziologický, zákonitý nezvratný a postupný proces. Je teda prirodzeným obdobím života, ktorý by sme mali žiť s rovnakou chuťou, s akou sme na život hľadeli v mladosti, keď ešte bolo treba zápasiť, vychovávať deti a zabezpečiť rodinu. Áno ja viem, že s pribúdajúcim vekom pribúdajú rôzne choroby a s tým spojené ťažkosti. Aj v seniorskom veku však prílišný pokoj v sebe skrýva nebezpečenstvo, že by sa mohol postupne a nebadane premeniť na prázdnotu.

Európa, Slovensko, ale aj naša obec starne – to je konštatovanie, ktoré prináša so sebou množstvo nových skutočností, výziev a problémov. Už teraz vieme, že v roku 2030 bude v Európskej únii na dve aktívne osoby pripadať jeden človek vo veku nad 65 rokov. Čoraz sa zväčšujúca skupina ľudí v seniorskom veku má svoje špecifické potreby, ktoré by nemali zostať neuspokojené. Veď úcta k šedinám je zakódovaná v základoch našej kultúry. Už aj v rozprávke máme ten povestný tretí groš. Jedným z prvých kritérií našej kultúrnej vyspelosti je teda to, ako si nažívajú naši seniori. Málo zo slovenských dôchodcov sa dostane do luxusných zariadení penziónového typu, kde len základný mesačný poplatok za služby vysoko presahuje aj tie najvyššie dôchodky. Ekonomiku neoklameme peknými rečami.

Z úrovne našej miestnej samosprávy Vám môžeme pomôcť v oveľa skromnejšom meradle, ale chcem Vás ubezpečiť, že na Vás v žiadnom ohľade nezabúdame. Pravidelne do našej obce prichádza obvodná lekárka so sestričkou na predpisovanie liekov a návštevy dlhodobo chorých priamo v domácnostiach. Pre seniorov každý pracovný deň mimo prázdnin vydávame alebo priamo do domácnosti vozíme obedy, na ktoré prispievame čiastkou 0,28 centov za každý obed. Pre zdravotne odkázaných občanov poskytujeme opatrovateľskú službu, či už rodinnými príslušníkmi alebo externými opatrovateľkami. Aj starším občanom prideľujeme nájomné obecné byty, ktoré sme doteraz postavili. Služby, ktoré som vymenoval a ktoré Vám poskytujeme nie sú v každej obci samozrejmosťou.

Tradične túto akciu poriadame aj kvôli tomu, aby sme si trochu oddýchli, porozprávali sa a zaspomínali.  Na dnešné posedenie sme pozvali všetkých dôchodcov, ktorí sa dožili v tomto roku 62 rokov a viac. Je Vás už viac ako 260, ale samozrejme nie všetci dnes z rôznych príčin mohli prísť. V súčasnosti v našej obci žije 1248 obyvateľov s trvalým pobytom. Tohto roku sa nám doteraz narodilo 15 detí, naopak naposledy sme sa rozlúčili s nasledovnými občanmi, ktorí odišli do večnosti: p. Oľga Cmarková, č. 203, Elena Beňadiková, č. 283, Ján Bobok č. 254, Jozef Majdan č. 102, Ivan Koma č.263, Jozef Jurenka č. 253, Tibor Píš č. 309, Ján Mjartan č. 62, Laurinec Mjartan č. 287, Helena Šnircová č. 105 a Ján Kostoláni č. 395, česť ich pamiatke, s úctou a pietou na nich spomíname. Najstaršou žijúcou občiankou je pani Helena Šušolová č. 92, ktorá sa dožila vo februári tohto roku 99 rokov. Pani Júlia Balážová č. 230 97 rokov, p. Jozef Krausko č. 164 je najstarším žijúcim mužom v našej obci a má 97 rokov. 90 a viac rokov sa dožili Mária Mjartanová č. 62, oslávi v decembri 93 rokov, p. Albína Mikušová č. 285 92 rokov, Anna Chrebetová č. 181 92 rokov, Štefánia Ďurkovičová č. 296 sa dožila 90 rokov. Všetkým im želám veľa, veľa zdravia a prežitie pokojnej staroby.

Vážení dôchodcovia,

našu mladšiu generáciu pohlcuje kolobeh povinností všedného dňa a tak sa často stáva, že sa nemáte komu vyrozprávať, podeliť sa so svojimi myšlienkami, zážitkami ale aj trápeniami. Možno aj Vám sa stáva, že hľadíte cez okno, kedy príde Vaša dcéra, či syn, lebo ste mali významný životný sviatok. Možno neprišli a vy ste si v duchu povedali, nuž čo nemohli ale veď oni prídu. Pravdaže máme aj veľa opačných prípadov, keď si deti, vnúčatá a najbližší nájdu čas a často chodia navštíviť svojich rodičov, babky, dedkov, aby sa videli, porozprávali a zotrvali v kruhu svojich milovaných. Blízkosť najbližšej rodiny, priateľov a susedov nám dáva zabúdať, že nás roky tlačia do staroby, že zdravie slúži horšie a aj na pamäť sa už vždy nedá spoľahnúť.

Takže milí naši dôchodcovia, záverom chcem povedať iba toľko, že ste generácia, ktorej treba za všetko, čo ste pre svoje deti a spoločnosť urobili poďakovať. Prežívajte ďalšie dni v šťastí a zaželajme si, aby sme sa v dobrom zdraví zišli na takejto milej slávnosti aj v rokoch budúcich.

 

Ďakujem Vám za pozornosť.

 


 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Cigeľ


9539654

Úvodná stránka